Skärpstavar i varierande dimensioner

Skärpstavar

Swedknife levererar skärpstavar för CBN (Borazon) slipstenar.

Skärpstavarna används för att ta bort sliprester och lim på slipstenarna genom att öppna upp slipytan och exponera nya slipkorn.

Material: Aluminium-Oxid

Kornstorlek: Standard är 100, 150 och 220