Slipade lameller för differential till WRX bil

Legoslipning

Swedknife samarbetar med och slipar andra företags produkter.