Smörjsystem för kapverk

Smörjsystem

Smörjsystem

För att minska friktionen och beläggning av lim på kapklingan (logsågen) kan med fördel ett smörjsystem installeras i kapverket. Smörjsystemet programmeras att spraya ett vattenlösligt smörjmedel på kapklingan. När vattnet dunstar lämnas en smörjande film på kapklingan vilket möjliggör högre kaphastighet med färre överhettade kapklingor som resultat.

Smörjsystemet består av 3 huvudkomponenter,

  • Kontrollsystem (PLC)
  • Spraydysor
  • Trycktank

PLC´n som  levereras gör spraysystemet till ett fristående system och behöver då inte kopplas samman med kapverket. Inkopplingen kräver enbart 230V och tryckluft. Smörsystemet kan levereras utan PLC och integreras då till kapverkets PLC och kontrolleras av densamma.

Smörjmedlet är certifierat enligt H1 av FDA (Incidental Food Contact)